top of page

Philippine Steam Navigation Company

Mga Ka-ORO, kahibalo ba mo nga kaniadtong 1960s, adunay biyahe sa barko weekly from Manila North Harbor - Pier 4 to Oroquieta vice versa?...


Lantawa ang flyer sa Philippine Steam Navigation Company sa ilang mga Barko ug mga nagkalain nga mga destinasyon.


Posted by Franco So via Center for Misamisnon Culture and History


#KungTagaOroquietaCityKa

#KaOROhistory #KTOCK

https://www.facebook.com/groups/266263304200679/permalink/726061311554207/8 views0 comments