top of page

INUG-OG FESTIVAL 2022 CALENDAR OF ACTIVITIES - Oroquieta City

FYI mga Ka-ORO, mao kini ang Calendar of Activities for the Oroquieta City Inug-og Festival 2022Save the dates and see you there!


#KungTagaOroquietaCityka #KaORO ka!

#InugOgFestival202258 views0 comments
bottom of page