top of page

Executive Order 79 series 2020 - illegal ang pagbahug ug pasaw sa baboy

Illegal ang pagbahug ug pasaw sa baboy base sa Executive Order 79 series 2020 batok Afican Swine Fever nga gi.issue sa atong halangdong Governor Philip Tan ๐Ÿ™‚


ANG PASAW HUGAW!


Kontaminado kini sa daghang kagaw sama sa ASF. Busa ayaw kini ibahug sa inyong mga binuhing baboy.


Dili nato tugutan nga mosulod ang ASF diri sa atong pinalanggang probinsya.


Protektahan nato ang atong industriya sa baboy sa Misamis Occidental!


#KEEPMISOCCASFFREE

#ProtectingAnimals

#HelpingFarmers


From Pvet Misamis Occidental


1 view0 comments

Recent Posts

See All